ไมโครเวฟ LG รุ่น MS2127CW

(1/1)

armmony:
 อาการ เปิดเครื่องทำงานปกติแต่ไม่ร้อน
- ตรวจสอบพบฟิวส์ที่ต่อคร่อม C กับหม้อแปลงช๊อตขาด, วัด ไดโอด,วัด C ไม่เสีย ไม่ช๊อตลงโครง , วัด ตัวแมกนีตรอน ไม่ช๊อตลงโครง
- วัดไฟที่ ขั้ว F+FA ได้ 3 VAC.
-ทำการเปลี่ยนใส่ฟิวส์ใหม่ เปิดเครื่อง ทำงานปกติแต่ไม่ร้อน วัดฟิวส์ไม่ขาด วัดที่ขั้วสองขั้วของแมกนีตรอนขึ้น 0 โอห์มแบบนี้ตัวแมกนีตรอนเสียหรือเปล่าครับ

ช่างกลเทวดา1:
85% แมกนีตรอน เสีย ครับ  8)

SAMANN99:
ทุกครั้งทื่ซ่อมเวฟ  ถ้าพบว่าFUSEที่ต่อคร่อมCขาด  ก่อนอื่นเปลี่ยนCก่อนครับ   Cในเวฟ เสียวัดไม่ค่อยรู้ต้องเปลี่ยนดูครับ :-\

armmony:
-ไปซื้อ C+D+MAGNETRON มาใส่ทำการเปิดเครื่องเหมือนเดิมไม่ร้อน จับที่ตัวแมกเนตรอนอุ่นๆไม่มาก
-ลองมาไล่วงจรใหม่ปรากฎว่าเสียบสายผิด โดยเอาขั้ว FUSE ปลายด้านหนึ่งที่ต่อจาก GND หม้อแปลง ปลายขั้ว FUSE อีกด้านหนึ่งต่อเข้า C ต่อรวมกับขั้วสายหม้อแปลง ส่วนขา C ที่เหลือต่อกับขั้ว DIODE ลงกราว์น
+++ที่ถูกต้องคือต้อง เอาขั้วสายที่ออกจากหม้อแปลงไปต่อร่วมกับขั้ว C + D ฝั่ง Katode และขั้ว C ที่เหลือต่อรวมกับขั้ว FUSE ปลายขั้ว FUSEลงกราวน์ที่ตัวหม้อแปลง ==> เอาน้ำใส่แก้วในตู้ เปิดเครื่องทำงาน น้ำในแก้วร้อน OK
-ถอดเอา C+D+MAG.ตัวใหม่ ออกเอาของเก่าใส่ ==>น้ำในแก้วร้อนเหมือนกัน สรุปตัวเสียคือ FUSE ตัวเดียว :-\

ช่างกลเทวดา1:
ดีแล้วครับ.....จะได้...เตือน ตัวเองให้ระวัง...และรอบครอบ...มากขึ้น... 8)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ