ขอคำชี้แนะเรื่องการเดินสายไฟเมนไกล

<< < (2/6) > >>

Dr-comp:
ราคา สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล Bangkok Cable Thai Yazaki Price List ราคาสายไฟ ไทย ยา ซา กิ

ความหมายของสเปค (Spec)
VAF 2x1.5 หรือ VAF 2*1.5=ชนิดสาย VAF, 2 แกน(เส้น,core), พื้นที่หน้าตัด 1.5 ตร.มม.
THW 1.5 sq.mm.=ชนิดสาย THW ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1.5 ตร.มม. เป็นสายเส้นเดียวสาย VAF (สาย วีเอเอฟ)
สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 2 เส้นคู่

สำหรับงานตีกิ๊ป เดินลอย (ไม่ได้ร้อยท่อ)
VAF 2x1.0 sq.mm. ราคาตั้ง 4.30 บาท/เมตร
VAF 2x1.5 sq.mm. ราคาตั้ง 6.10 บาท สำหรับ หลอดไฟ
VAF 2x2.5 sq.mm. ราคาตั้ง 9.70 บาท
สำหรับ ปลั๊กไฟ, สำหรับแอร์ไม่เกิน 12,000 BTU/H (โดยประมาณ)

ใช้งาน สายเมนบ้านพักอาศัย
VAF 2x4 sq.mm. ราคา 15.40 บาท มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื่องทำน้ำอุ่น
VAF 2x6 sq.mm. ราคา 22.70 บาท สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)
VAF 2x10 sq.mm. ราคา 35.00 บาท สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)
VAF 2x16 sq.mm. ราคา 52.00 บาทสาย VAF-G (สาย วีเอเอฟ-จี)
เป็นสายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 3 เส้น เป็นสายกราวด์ สีเขียว 1 เส้น
VAF 2x2.5/1.5 sq.mm. ราคา 24.20 บาท/เมตร สำหรับ เดินปลั๊กไฟ ชนิดมีกราวด์
VAF 2x4/2.5 sq.mm. ราคา 34.80 บาท/เมตรสาย THW (สาย ทีเอชดับบลิว)
สายทองแดง หุ้มฉนวน 1 ชั้น เส้นเดียว เดี่ยวๆ
รายละเอียดการใช้งานเหมือนสาย VAF ด้านบน แต่ใช้สำหรับเดินท่อ ร้อยสาย ฝังท่อ

THW. 1.0 sq.mm. ราคาตั้ง 3.30 บาท/ม.
THW. 1.5 sq.mm. ราคาตั้ง 4.20 บาท
THW. 2.5 sq.mm. ราคาตั้ง 5.98 บาท
THW. 4 sq.mm. ราคาตั้ง 9.03 บาท
THW. 6 sq.mm. ราคาตั้ง 14.81 บาท
THW. 10 sq.mm. ราคาตั้ง 23.62 บาท
THW. 16 sq.mm. ราคาตั้ง 36.04 บาท
THW. 25 sq.mm. ราคาตั้ง 54.91 บาท
THW. 35 sq.mm. ราคาตั้ง 77.70 บาท
THW. 50 sq.mm. ราคาตั้ง 112.25 บาท
THW. 70 sq.mm. ราคาตั้ง 149.43 บาท
THW. 95 sq.mm. ราคาตั้ง 201.89 บาทสาย TWA (สาย ทีดับบลิวเอ)
สายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน 1 ชั้น เป็นเส้นเดียว เดี่ยวๆ
ราคาถูกกว่าสายทองแดง แต่รับกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่า

สำหรับเป็นสายเมนบ้านพักอาศัย
ขนาด 10 sq.mm. ราคา 5.60 บาท/เมตร สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A)
ขนาด 16 sq.mm. ราคา 7.90 บาท สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)
ขนาด 25 sq.mm. ราคา 11.60 บาท สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)
ขนาด 35 sq.mm. ราคา 15.30 บาท
ขนาด 50 sq.mm. ราคา 21.50 บาท
ขนาด 70 sq.mm. ราคา 28.60 บาท
ขนาด 95 sq.mm. ราคา 38.70 บาท

 

สาย NYY (สาย เอ็นวายวาย)
สายทองแดง หุ้มฉนวน 3 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น (ตามรูป คือ 2 เส้น(core, แกน)
ใช้งาน ไฟสนาม, ไฟถนน, สายเมนบ้านพัก กรณีร้อยท่อฝังดิน ฝ่านมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
สำหรับเป็นเมนบ้านพักอาศัย รายละเอียดเหมือนสาย VAF และ THW

1 แกน
NYY 1.5 sq.mm. ราคา 13.75 บาท/เมตร
NYY 2.5 sq.mm. ราคา 16.05 บาท/เมตร
NYY 4 sq.mm. ราคา 21.66 บาท/เมตร
NYY 6 sq.mm. ราคา 32.35 บาท/เมตร
NYY 10 sq.mm. ราคา 38.80 บาท/เมตร
NYY 16 sq.mm. ราคา 52.80 บาท/เมตร
NYY 25 sq.mm. ราคา 73.14 บาท/เมตร

2 แกน
NYY 2x1.5 sq.mm. ราคา 26.50 บาท/เมตร
NYY 2x2.5 sq.mm. ราคา 31.70 บาท/เมตร
NYY 2x4 sq.mm. ราคา 44.85 บาท/เมตร
NYY 2x6 sq.mm. ราคา 62.15 บาท/เมตร
NYY 2x10 sq.mm. ราคา 87.98 บาท/เมตร
NYY 2x16 sq.mm. ราคา 124.55 บาท/เมตร
NYY 2x25 sq.mm. ราคา 183.15 บาท/เมตร

3 แกน
NYY 3x1.5 sq.mm. ราคา 30.25 บาท/เมตร
NYY 3x2.5 sq.mm. ราคา 37.10 บาท/เมตร
NYY 3x4 sq.mm. ราคา 53.35 บาท/เมตร
NYY 3x6 sq.mm. ราคา 76.95 บาท/เมตร
NYY 3x10 sq.mm. ราคา 112.90 บาท/เมตร
NYY 3x16 sq.mm. ราคา 165.80 บาท/เมตร
NYY 3x25 sq.mm. ราคา 240.34 บาท/เมตร

4 แกน
NYY 4x1.5 sq.mm. ราคา 34.85 บาท/เมตร
NYY 4x2.5 sq.mm. ราคา 43.45 บาท/เมตร
NYY 4x4 sq.mm. ราคา 64.20 บาท/เมตร
NYY 4x6 sq.mm. ราคา 93.90 บาท/เมตร
NYY 4x10 sq.mm. ราคา 143.29 บาท/เมตร
NYY 4x16 sq.mm. ราคา 210.19 บาท/เมตร
NYY 4x25 sq.mm. ราคา 307.91 บาท/เมตรสาย VCT (สาย วีซีที)
สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น (ตามรูป คือ 2 เส้น)
ใช้งานเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องจักรต่างๆ, ไฟสนาม, ทำสายปลั๊กพ่วง, เดินสายภายนอกอาคาร, ไฟรั้ว, งานที่ต้องทนสภาพแดด ฝน

2 แกน
VCT 2x1.5 sq.mm. ราคา 18.00 บาท/เมตร
VCT 2x2.5 sq.mm. ราคา 31.66 บาท/เมตร
VCT 2x4 sq.mm. ราคา 45.17 บาท/เมตร
VCT 2x6 sq.mm. ราคา 63.42 บาท/เมตร

3 แกน
VCT 3x1.5 sq.mm. ราคา 24.95 บาท/เมตร
VCT 3x2.5 sq.mm. ราคา 39.28 บาท/เมตร
VCT 3x4 sq.mm. ราคา 57.01 บาท/เมตร
VCT 3x6 sq.mm. ราคา 83.55 บาท/เมตร

4 แกน
VCT 4x1.5 sq.mm. ราคา 32.30 บาท/เมตร
VCT 4x2.5 sq.mm. ราคา 50.43 บาท/เมตร
VCT 4x4 sq.mm. ราคา 72.51 บาท/เมตร
VCT 4x6 sq.mm. ราคา 106.58 บาท/เมตรสาย VFF (สาย วีเอฟเอฟ)
สายทองแดงฝอย หุ้มฉนวน 1 ชั้น มีตั้งแต่ 1-3 เส้น (ตามรูป คือ 2 เส้น) (สายอ่อน)
การใช้งาน สายปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สายพัดลมตั้งพื้น

VFF=2 เส้น
VFF 2x0.5 sq.mm. ราคาตั้ง 3.81 บาท/เมตร
VFF 2x1 sq.mm. ราคา 6.38 บาท/เมตร
VFF 2x1.5 sq.mm. ราคา 8.45 บาท/เมตร
VFF 2x2.5 sq.mm. ราคา 11.62 บาท/เมตร

VFF-G=3 เส้น
-สาย VSF (สาย วีเอสเอฟ)
สายทองแดงฝอย หุ้มฉนวน 1 ชั้น เป็นสายเส้นเดียว เดี่ยวๆ (สายอ่อน)
การใช้งาน เดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ, เดินระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน

0.5 sq.mm. ราคา 231 บาท/ม.
1 sq.mm. ราคา 356 บาท/ม.
1.5 sq.mm. ราคา 449 บาท/ม.
2.5 sq.mm. ราคา 674 บาท/ม.
4 sq.mm. ราคา 994 บาท/ม.

เทพลีลา2:
อ้างจาก: Pratheep P. ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:23:44 AM

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว  ใช้THW 25 (A)  ก็พอ  หรือถ้าเจ้าของบ้านสู้ราคาแบบทองแดงไหวก็เอาแบบทองแดงเลยครับ(ทองแดง1ม้วน ซื้อ อลูมิเนียมได้4ม้วนครึ่ง) :-*

ถ้าเป็นบ้าน2ชั้น มีแอร์หลายห้อง แนะนำ THW 35 (ทองแดงหรืออลูมิเนียมก็ได้ อยู่ที่งบของเจ้าของบ้าน  ถ้าเป็นทองแดงท่านจะทำรำบากหน่อยตอนดึงสายขึ้นเสา เพราะมันหนักมาก ) 8)ตามนี้ ครับ..แต่ ส่วนตัว แนะนำใช้ลวดทองแดง..จะดีกว่าครับ..(ราคาห่างกันไม่มาก).. 8)

อาชีพอิสระ:
แนะนำใช้ THWA 35  เนื่องจากสายน้ำหนักเบาราคาถูก ขโมยไม่ค่อยลักตัด ถ้าเป็นทองแดงเผลอไม่ได้ ถ้าโหลดใช้มาก ใช้ THWA 50

wanchai:
สายทองแดงไม่ควรใช้อย่างยิ่ง  ไม่ใช่ว่าไม่ดี   แต่........        1   แพง   
                                                                                     2 หนัก  ต้องใช้เสาเยอะ 
                                                                                     3 ข้อนี้น่ากลัวสุด   ขโมยครับ    ไม่เกิน 1 อาทิตย์  หายแน่   :-\
 

sunchai:
คือว่าเขาจะทำแคมป์ชั่วคราวครับ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีไม่มากครับ แค่ หลอดไฟ4ดวง ปั๊มน้ำ400วัตต์1ตัว ที่ผมกังวลคือไฟมาไม่เด็ม220น่ะครับ
  ถ้าเราใช้สายtwa16 มม.เดินแล้วติดตั้งหม้อแปลงไฟขึ้น(หม้อดูด)จะดีใหมครับ
  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว