ราชบุรี ! ขอเชิญอบรมเทคนิคการซ่อมภาคจ่ายไฟ ทีวีสี ที่จะทำให้ซ่อมได้ทุกยี่ห้อ

(1/12) > >>

ช่างพล เพื่อนช่าง:
ครบรอบ 9 ปี ชมรมช่างอิเล็คทรอนิคส์ ราชบุรี จังหวัด ราชบุีรี
                 ร่วมกับ
ร้านสน อิเล็คทรอนิคส์ บ้านโป่ง สาขาราชบุรี

ขอเรียนเชิญ ช่างผู้ชำนาญ ผู้ที่สนในงานซ่อมทีวีสี อิเิล็คทรอนิกส์ ผู้ทีี่่สนใจศึกษา วิเคราะห์อาการเสีย และ แนวการซ่อมที่ถูกต้อง

เข้าร่วมอบรม " เทคนิคการซ่อมภาคจ่ายไฟ ทีวีสี ที่จะทำให้ท่านซ่อมได้ทุกยี่ห้อ "

เมื่อท่านมาอบรมจะทำให้ท่าน
   - เข้าใจ หลักการทำงานของภาคจ่ายไฟ ช่วงการทำงานและ หยุดการทำงาน มีแบบใดบ้าง ที่นำหลักการไปซ่อมได้ทุกยี่ห้อ
   - เข้าใจ หลักการทำงานของ ภาคฮอร์ ของ ทีวีสี และ แนวทางการซ่อมที่ถูกต้อง ทั้ง แบบ เก่า และ ใหม่ ที่จะทำให้ซ่อมได้ทุกยี่ห้อ
   - เข้าใจ หลักการทำงานของ ภาคเวอร์ ของ ทีวีสี และ แนวทางการซ่อมที่ถูกต้อง ทั้ง แบบ เก่า และ ใหม่ ที่จะทำให้ซ่อมได้ทุกยี่ห้อ
   - เข้าใจ หลักการทำงานของ ระบบ Protection ของเครื่องรับทีวีสี และ แนวการซ่อมที่ถูกต้อง

วิทยากรอบรม

- อ.นคร กันอรุณ
          เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการซ่อมทีวีสี
          เป็นผู้ที่เชียวชาญการซ่อมทีวี ระดับนักซ่อมทีวี มืออาชีพ (ซ่อมทีวี อย่างเดียว )
          เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ จากทักษะการซ่อมทีวี จาก เครือ่ง จริง   ประสบการณ์จริง บน โต๊ะซ่อม
             มาอธิบาย ให้ท่านเข้าใจ ได้ง่ายตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึง พื้นฐานและ เทคนิค ต่างๆ ในการซ่อมเครื่อง 
          ที่ช่างซ่อม ต้องรู้ จะทำให้ซ่อมเครืองได้อ่ย่างถูกต้อง
       
         
   - อ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
         ปริญญาโท ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
         อาจารย์ประจำภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
         เป็นผู้ที่นำเทคโนโลยี่ มาช่วย อธิบาย การทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ให้เห็นภาพการทำงาน และ ทำให้เข้าใจ ได้ง่ายครบรอบ 9 ปี ของชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ราชบุรี เป็นครั้งแรก
ผู้ที่เข้าอบรม ท่านจะได้รับของ ทุกท่านที่เข้าอบรม โดยได้รับอภินันทนาการจากให้ ฟรี จาก
ร้านสน อิเล็กทรอนิกส์ และ มีสินค้าจำหน่าย ในราคาถูก

ค่าอบรม
   350 บาท 
   ฟรี หนังสือ + อาหาร-เบรค

เริ่มการอบรมในวันอาทิตย์ ที่  28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 - 16.00 น

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสำรองที่นั่งที่
                 ประธานชมรม  คุณ  ดี        ชำนาญเอื้อ        086-3627574
                                 จ่าอาคม       ประจวบวัน         087-1664486
                                 คุณอุทิศ       วรรณคร           086-994-8997

ช่างพล เพื่อนช่าง:
พี่จ่าอาคม ได้ให้ช่วยลงประชาสัมพันธ์ การอบรมมา
และ ยินดีต้อนรับ เพื่อนช่าง ที่สนใจซ่อม ทีวีสี ในแนวทางที่ถูกต้อง
ทั่วประเทศ

หลวงเภาจอมลีลา:

              สนใจครับ แต่ขอดูวันเวลาอีกที .. รับผู้เข้าอบรมกี่ที่นั่งครับผม

Jatuchai:
ต้องการทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานอบรม โทรไปสอบถามเลยครับ โทรไปปุ๊บรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานทันทีเลย

"  ติดต่อสำรองที่นั่งที่
                 ประธานชมรม  คุณ  ดี        ชำนาญเอื้อ        086-3627574
                                 จ่าอาคม       ประจวบวัน         087-1664486
                                 คุณอุทิศ       วรรณคร           086-994-8997 "

nipol_bkk:
สนใจครับ รบกวนลงรายละเอียดการเดินทาง ให้ด้วยครับ ผมอยู่ แถวคลองสาน ฝั่งธนบุรี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป