SAMZUNG CS-29A5PF แท่น SCT55A ออนเครื่องไม่ได้

<< < (4/5) > >>

Lamza:
เปลี่ยน  d401   d402   ไฟเลี้ยงฮอไดร้  เป็นไฟสตาร์ท  on   และไฟเสริม   เคยพบ  วัดไม่เสีย   แต่เปลี่ยนแล้วอาการหาย จาก ติดอยู่ดีๆแล้วดับเอง

Dr-comp:
ลองต่อฮอร์เข้า และต่อหลอดไฟไว้ด้วย แล้วลองเปิดดูครับ ถ้าติดก็ลองเช็คซีพวกนี้ครับ

ไล่เช็คทางเดินไฟฮอร์ไดร์ด้วยครับ

SIN5:
ขอโทษที่ไม่ได้แจ้ง แต่ชุดที่คุณวงมาผมเปลี่ยนหมดแล้วครับ มีที่อื่นอีกไหมครับ
 ;) ;) ;)

SIN5:
จังเกิ้ลไม่เสีย เพราะ มีสัญญาณ HOR ออกมาถึง ฮอร์ไดร์ แล้วและฮอร์ ไดรว์ก็ทำงาน แล้วเพราะวัดที่ขา B-E ฮอร์ไดรว์ ได้ไฟ 0.6ว.
ที่ขา C ฮอร์ไดวร์ ก็มีสัญาณ ออกมาแล้ว แต่ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน ที่ขา C ฮอร์เอ้าท์ มีสัญาณพั้นช ออกมา แว็ปเดี๋ยวก็หายไป(สัญญาณทุกที่ๆวัดใช้มิเตอร์ตั้ง AC OUTPUT)
 :'( :'(

Dr-comp:
ลองเช็คฟลายแบ็คหรือยังครับ   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว